Chính sách bảo mật Vua Nệm

Chào mừng đến với chính sách bảo mật của Vua Nệm. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đảm bảo rằng mọi thông tin được bảo mật và được sử dụng một cách đúng đắn.

Phạm vi chính sách

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các thông tin cá nhân mà Vua Nệm thu thập được từ khách hàng khi truy cập trang web của chúng tôi, hoặc thông qua bất kỳ hoạt động nào khác như gọi điện thoại, email hoặc chăm sóc khách hàng.

Thông tin cá nhân được thu thập

Khi khách hàng đăng ký tài khoản, mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ IP, thông tin về thẻ tín dụng hoặc thanh toán.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách khách hàng sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm thông tin về trình duyệt, thiết bị và địa chỉ IP.

Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp sản phẩm và dịch vụ, xử lý đơn hàng, thanh toán, phản hồi các yêu cầu của khách hàng, cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên trang web của chúng tôi và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin để gửi email thông báo, tin tức về sản phẩm mới và các chương trình khuyến mãi.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi cần thiết để hoàn thành đơn hàng hoặc bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin nếu được yêu cầu bởi pháp luật hoặc chính phủ.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép